Fluxo positivo na Bovespa mercado volta a subir, liderado por alta da Vale de 4,55%